Objednávky vykonané v období 10.12. - 17.12. budú odoslané 19.12. 
🚛 Pri nákupe nad 30€ máte dopravu zadarmo!

Obchodné podmienky

 

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Mgr.art. Barbora Pavlovičová

Líščie údolie 73, 84104 Bratislava - Karlova Ves

+421 905 450 951

info@fllw.sk 

IČO: 54968399

DIČ: 1083759897

Nie som platca DPH 

1) O REGISTRÁCII POUŽÍVATEĽOV

Dáta získané pri registrácií slúžia len pre účely identifikácie pri spracovaní objednávky a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.fllw.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb.

Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@fllw.sk

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

V prípade, že je kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neschopný zásielku prevziať, je povinný nás o tom bezodkladne informovať telefonicky, alebo emailom.

V prípade neprevzatia si zásielky od doručovateľskej spoločnosti, je predávajúci oprávnený udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10€, ktorá mu bude riadne vyfakturovaná. Kupujúci je povinný túto uhradiť v lehote do 7 dní od jej vystavenia. 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky nám môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

 

3) DRUHY DOPRAVY:

Tovar v rámci SR, bude doručovaný prepravnou spoločnosťou Slovenská pošta, a.s.

Poštovné, ak nebude uvedené inak: 

DOPRAVA PRE SR 

Doručenie na poštu - 2,49€ platba online, prevodom, alebo dobierkou (dobierka spoplatnená + 1€) Doručenie do 48 hodín od odoslania. Väčšinou odosielame v nasledujúci pracovný deň. Pri objednávke nad 100€ doprava ZDARMA.

Doručenie kuriérom - 3,99€ platba online, prevodom, alebo dobierkou (dobierka spoplatnená + 1€) Doručenie do 48 hodín od odoslania. Väčšinou odosielame v nasledujúci pracovný deň. Pri objednávke nad 100€ doprava ZDARMA.

Osobný odber na adrese prevádzkovateľa - ZDARMA (možné len pri platbe vopred) O pripravení balíku vás budeme informovať. Následne sa informujte mailom alebo telefonicky ohľadom časových možností prevziať tovar.

 

V prípade platby prevodom je nutné objednávku uhradiť do 24 hod, v opačnom prípade bude stornovaná.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, obdrží od doručovateľskej spoločnosti informáciu o nezastihnutí emailom / sms, prípadne lístkom v poštovej schránke.

Cena za prepravu sa zobrazuje v košíku ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamáciu poškodenej zásielky je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní doručovateľovi.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

O odoslaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom. 

 

4) ZÁRUKA

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy.

 

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. 

 

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 30 dňovej lehoty. 

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. 

Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. 

V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku hradí prepravné náklady od zákazníka do internetového obchodu zákazník. 

 AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • Keď sa rozhodnete, že tovar chcete vrátiť, je nevyhnutné nás o tom informovať prostredníctvom emailu na info@fllw.sk, kde bude uvedené číslo objednávky a IBAN, na ktorý žiadate prostriedky vrátiť. 
  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Následne ho odošlite Vami zvoleným prepravcom na našu adresu Líščie údolie 73, 84104 Bratislava, Prípadne po telefonickej dohode je možné tovar vrátiť osobne na danej adrese.
  • O doručení zásielky Vás budeme informovať emailom, dobropis bude vystavený do 14 dní od prijatia tovaru. 

 

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, aby počas prepravy neprišlo k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takomto prípade zásielka nebude od prepravcu prijatá. Odporúčame Vám zásielku poistiť.

Nezabudnite do zásielky pribaliť Vaše kontaktné údaje/číslo objednávky, aby sme vedeli vratku priradiť. 

 

7) SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy v košíku, ešte pred finálnym odoslaním objednávky.

Online platba kartou - ZADARMO (Platba je spracovaná spoločnosťou Stripe, Inc.) 

Bankový prevod - ZADARMO

Dobierka -1€

Údaje pre platbu prevodom (platby v €): 

IBAN: SK5283300000002401122219

BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX  

8) BEZPEČNOSŤ

Na bezpečnosť pri platbe platobnou alebo kreditnou kartou dohliada spoločnosť Stripe, Inc. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

9) REKLAMÁCIE

V prípade, že je tovar, ktorý ste od nás obdržali poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

 

10) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné zaslať vyplnený Reklamačný formulár dostupný na webe www.fllw.sk/ v pätke webu.

 

AKO POSTUPOVAŤ

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Reklamáciu nám oznámte emailom/telefonicky a zašlite poškodený tovar na adresu - Mgr.art. Barbora Pavlovičová, Líščie údolie 73, 84104 Bratislava. Pred odoslaním vám odošleme štítok, ktorý je potrebný vytlačiť a nalepiť na balík. Takto zabalený a štítkom označený balík podajte na pobočke Slovenskej pošty. Poštovné hradí predávajúci. V balíku spolu s reklamovaným tovarom je potrebné zaslať vyplnený Reklamačný formulár. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu tovaru. Ak posielate grafiku, print alebo papier, zabaľte ho do vystuženej obálky. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. 

O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete doručovateľskou spoločnosťou informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

 

12) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladáme s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. 

Osobné údaje využívame prevažne za účelom spracovania objednávok. Po vykonaní objednávky, prípadne po prihlásení sa na odber sú sú kontaktné informácie ako email alebo telefónne číslo využívané v rámci reklamných kampaní, prevažne na zasielanie nových ponúk a zliav, ktoré môžu byť pre zákazníka užitočné. Pokiaľ nechcete dostávať tieto správy, kliknite na odkaz, ktorý je na konci každého emailu s ponukami, ktorý od nás dostanete.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien objednaného tovaru. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo nedodávať tovar zákazníkovi, ktorý už niekedy svojím počínaním hrubo porušil obchodné podmienky, napríklad vedome neprevzal zaslaný tovar, vedome poškodil tovar alebo inak spôsobil škodu.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito  všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov  a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

13) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 10/2022 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.Copyright © 2023 fllw.sk
magnifiercrossmenuchevron-down